הפרופיל הקוגניטיבי

הפרופיל הקוגניטיבי הוא נכס אסטרטגי אשר ביכולתו לסייע למנהלים בקבלת החלטות חשובות אשר יכולות לשפר משמעותית את הביצועים והתוצאות של הארגון:

מינויים לתפקידים בארגון, דרכי פעולה לשינוי ארגוני, איתור וטיפול במצוקות בארגון בשלב מקדמי, בניית חוסן ארגוני, קביעת סדר עדיפויות ועוד.

פרופיל הוא תוצר של מארג תובנות אינטגרטיבי תוך איסוף וניתוח נתונים רבים על מנת לסייע בקבלת החלטות וקביעת דרכי פעולה.

קוגניציה בארגון – 
בכל ארגון קיימים מנגנונים קוגניטיביים והתנהגותיים, ברמת הארגון וברמת האנשים: 

  • השפה הארגונית – שפה אשר התפתחה בארגון והיא מייחדת אותו   ומייצגת עמדות ותפיסות
  • הזיכרון הארגוני- אירועים מכוננים אשר נשארים בזיכרון הארגוני ומשפיעים על פעולותיו.
  • תהליכי קבלת החלטות – תהליכים פורמליים וא-פורמליים לגיבוש החלטות בתחומים שונים
  • הקשב הארגוני – למה מופנה הקשב המרכזי בארגון ומדוע, מה נשאר בשולי הקשב והמשמעות של כך
  • ייצוג הידע במרחב הארגוני – כיצד מיוצג הידע במרחב הארגוני במבנה הפיזי, במבנה הארגוני, במרחב הציבורי.
  • גישות לפתרון בעיות – כיצד הארגון מתמודד עם בעיה או משבר, מה הפער לעומת ההתמודדות השוטפת ומה הסיבה לכך.

הפרופיל הקוגניטיבי משתמש בנתונים הרבים שיש לכל ארגון, החל מנתונים דמוגרפיים של העובדים, דרך נתוני ביצועים פרטניים וארגוניים ונתוני הסביבה בה פועל הארגון ( לקוחות, ספקים, מתחרים ועמיתים) ובאמצעות איסוף נתונים ייעודי
(שאלונים, סקרים, קבוצות מיקוד, תצפיות וראיונות) על מנת לייצר תובנה אינטגרטיבית לגבי המנגנון הארגוני – קוגניטיבי של האנשים בארגון, של לקוחות הארגון, מתחרי הארגון ושל היישות הארגונית.

 

 

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן